X
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

1.1: Bu sözleşme, hizmetleri sağlayan BİHOSTNET (Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) ile yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen kişi/kurum (Bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında, Şirket'in markası olan BİHOSTNET'e ait olan www.bihostnet.com internet sitesinin (Bundan sonra "Site" olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen maddeler ve koşullar ile imzalanmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- KONUSU

2.1: Bu sözleşme, Müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarda kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Şirket'e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri, Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından, Müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

3- SORUMLULUKLAR

3.1: Şirket, Müşteri'nin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Şirket, ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip, söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek Müşteri'nin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Şirket tarafından bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Şirket, Müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin Kontrol Panel, FTP, SQL ve E-Mail kullanıcı adları ve şifrelerini Müşteri'ye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu Müşteri'ye aittir.

3.4: Müşteri, aldığı hizmet dahilinde Şirket tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, Hosting hesabından faydalanırken Şirket tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu barındırma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

3.5: Müşteri, hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri, Alan Adı, Hosting veya aldığı diğer hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri, hizmet dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

3.8: Şirket, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, E-Mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri Müşteri'ye aittir.

3.9: Şirket, Müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş yazılım işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen Alan Adı'nın sahibi Müşteri'dir. Şirket, müşterinin talepleri doğrultusunda Alan Adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından Alan Adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini ücretli olarak en kısa sürede yapacaktır.

4- SÜRE

4.1: İş bu sözleşme, sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından bihostnet.com'a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi, Müşteri'nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu gibidir.

5- ÜCRET

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret, sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil edilerek hesaplanır ve Müşteri'ye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

5.2: Şirket, önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri, bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3: Alınan hizmetin faturası döviz ise, fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.4: Ücret, fatura kesim tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar, sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise Müşteri'nin iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya Şirket'e elden ödemekle yükümlüdür.

5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda Şirket, kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.6: Şirket, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

5.7: Sipariş esnasında belirtildiği gibi kontrol panel lisansları, sunucu/sanal sunucu işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.

6- ASKIYA ALINMA

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı& Nakit ödeme talimatı olan Müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Şirket, Müşteri'ye verilen hizmetlerin tümünü, E-Mail, Web, FTP hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Bu durumun devam süresince Müşteri adına E-Mail, Web, FTP erişimleri yapılamaz ve E-Mail hesapları bloke olarak; gelen E-Mail’ler geri çevrilir.

6.3: Sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı %25'dir. %25' limitini geçen kullanıcı hesapları, ilk uyarının ardından kapatılır ve askıya alınır.

6.4: Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği Müşterilere aittir. Okuma ve Yazma izninden ve benzeri gibi izinlerden kaynaklanabilecek veya yazılımınız ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda Şirket sorumlu değildir.

7- FESİH

Müşteri, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, Şirket hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Müşteri, Şirket firmasını forum, blog vb. sitelerinde firmayı karalama amaçlı yazdığı konulardan sorumlu tutulup hakkında yasal işlem başlatılmasını ve yedeklerini verilmemek üzere sistemden silineceğini, kabul ve taahhüt eder.

8- İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ

8.1: Taraflar, konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için tarafların sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: Şirket, sözleşme süresi içinde Müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstre'si gönderebilir. Müşteri, söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ

9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru ve kullanım tarihini takip eden günlerde, Şirket ilk 2 günlük süre içerisinde hesabı askıya alarak, kullanıcıya bildirir. Ödenmeyen faturalarda, fatura takibine müteakiben ek 1 günlük süre sonunda ilgili hizmet fes edilir. Müşteri, hizmet aldığı ilk günden itibaren temerrüde düşülmesi halinde hesap askıya alınması ve hesap kapatılmasını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Şirket dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- GERİ İADE KOŞULLARI

10.1: bihostnet.com sayfasından satın aldığınız yazılım müşterinin üzerine lisans yapıldığı için geri iade hakkına sahip olmadığı bilgisi verilmiş müşteri tarafından kabul edilmiştir.

11- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

11.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır (İmza altına alınma, Siparişin internet ortamında BİHOSTNET’e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Şirket gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri, bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

11.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bodrum Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.3: İş bu anlaşma 11 madde ve 35 alt başlıktan müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm maddelerinin altı çizilerek anlaşılarak imzalanmıştır. İş bu sözleşme taraflarca anlaşılarak tanzim edilmiş olup, Siparişin iletilmesi ve Şirket tarafından kabul edilmesi ile yürürlüğe girmiş sayılır. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce Şirket tarafından yayınlanacak yeni fiyatlar, paketler ve tanımlamalar iş bu sözleşme kapsamına girecektir.

BİHOSTNET İLETİŞİM BİLGİLERİ

Web Sitesi: bihostnet.com

E-posta Adresi: info@bihostnet.com

Telefon Numarası: +90 505 447 91 51

Şirket Sahibi: Okan TAŞKIN

Bu sözleşme, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenler. Sözleşmenin tüm maddelerini okuyup anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan ederiz. Sorularınız için yukarıda belirtilen iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.


Hosting Billing Automation by WISECP
Top